Pronto Bezpečnostné skrine

Bezpečnostné skrine pre farby a riedidlá (farba žltá)
Tieto skrine sú vhodné pre skladovanie látok ako sú farby a rozpúšťadlá, ktoré sú v niektorých ohľadoch nebezpečné a preto by mali byť uchovávané v uzamknutých skrinkách, ktoré sú vybavené vetraním, záchytnou vaňou a sú označené farebne a štítky, ktoré by mali naznačovať zamestnancov a hasičom, že vo vnútri týchto skríň sú uložené výrobky, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie. Vezmite prosím na vedomie, že tieto skrine nemajú vlastnosti požiarnej ochrany a nie sú v súlade s osobitnými predpismi, ale majú za účel pomáhať lepšie riadiť a značiť ukladanie niektorých nebezpečných látok.

Bezpečnostné skrine pre pesticídy a látky na hubenie škodcov (farba zelená)
Tieto skrine sú vhodné pre skladovanie látok ako sú pesticídy a látky na hubenie škodcov, ktoré sú v niektorých ohľadoch nebezpečné a preto by mali byť uchovávané v uzamknutých skrinkách, ktoré sú vybavené vetraním, záchytnou vaňou a sú označené farebne a štítky, ktoré by mali naznačovať zamestnancov a hasičom, že vo vnútri týchto skríň sú uložené výrobky, ktoré si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie.

Bezpečnostné skrine pre osobné ochranné pomôcky a zariadenia požiarnej ochrany (farba červená)
Tieto skrine sú vhodné pre skladovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) alebo požiarneho vybavenia. Nie sú v súlade s osobitnými predpismi, ale vďaka farbe sú okamžite určené miesta, v ktorých sú uložené zariadenia potrebné na ochranu používateľov. V prípade nutnosti, aj keď sú dvere zamknuté, môžete získať prístup k zariadeniu, ktoré je vo vnútri jednoduchým a bezpečným rozbitím panelov dverí.
0,00 €
100,00 €
V tejto sekcii nemáme žiadne produkty...
Aktuality - Pronto Bezpečnostné skrine SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.