Partner

Príklady vybavenia vozidiel Peugeot Partner.
 

 L1 H1 (Razvor náprav 2728 mm)

 Example_PA-1210-05  Example_PA-1210-06  Example_PA-1210-07
 PA 1210 05
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 06
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 07
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-1210-08  Example_PA-1210-09  Example_PA-1210-10
 PA 1210 08
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 09
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 10
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-1210-11  Example_PA-1210-12  Example_PA-1210-13
 PA 1210 11
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 12
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 13
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-1211-04  Example_PA-1211-05  Example_PA-1211-06
 PA 1211 04
 Š=1225 H=265 V=1100 mm
 PA 1211 05
 Š=1225 H=265 V=1020 mm
 PA 1211 06
 Š=1225 H=365 V=1080 mm
 Example_PA-0710-05  Example_PA-0710-06  Example_PA-0710-07
 PA 0710 05
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 06
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 07
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-0710-08  Example_PA-0710-09  Example_PA-0710-10
 PA 0710 08
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 09
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 10
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-0710-11  Example_PA-0710-12  Example_PA-0711-03
 PA 0710 11
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 12
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0711 03
 Š=717 H=365 V=1080 mm
 Example_PA-0711-04    
 PA 0711 04
 Š=717 H=265 V=1100 mm
   

 

 

L2 H1 (Razvor náprav 2728 mm)

 Example_PA-1210-01  Example_PA-1210-02  Example_PA-1210-03
 PA 1210 01
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1210 02
 Š=1225 H=365 V=1000 mm 
 PA 1210 03
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-1210-04  Example_PA-1211-02  Example_PA-1410-01
 PA 1210 04
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
 PA 1211 02
 Š=1225 H=265 V=1020 mm
 PA 1410 01
 Š=1460 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-0710-01  Example_PA-0710-02  Example_PA-0710-04
 PA 0710 01
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 02
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 PA 0710 04
 Š=717 H=365 V=1000 mm
 Example_PA-0711-01  Example_PA-0910-01  
 PA 0711 01
 Š=717 H=365 V=1100 mm
 PA 0910 01
 Š=952 H=365 V=1000 mm
 

 

Aktuality - Partner SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.