Domovská stránka Produkty Regále a regálové systémy Policové regále SUPER

Policové regále SUPER

Policové regály SUPER sú určené pre ukladanie nepaletového tovaru voľne, v krabiciach,v plastových alebo kovových prepravkách. Sú určené pre ručnú obsluhu priamym prístupom obsluhujúceho personálu, nie sú určené pre strojné zakladanie alebo odoberanie uložených jednotiek. Regály SUPER sú modulovou stavebnicou kovových policových regálov s výškou do 5008 mm, hĺbkou 800 mm, šírkou stĺpca do 1800 mm a nosnosťou police do 640 kg. Police sú v regálovom stĺpci zavesené a je možné ich ľahko výškovo prestavovať po 33 mm. Bohatá ponuka príslušenstva a doplnkov k štandardnému prevedeniu výrazne rozširuje možnosti aplikácií podľa charakteru a typu ukladaného tovaru, zvyšuje komfort obsluhy a úroveň ochrany uložených prvkov skladovaného sortimentu.
 
NAKRESLITE SI REGÁL SUPER ON-LINE
 
Vlastnosti regálu SUPER

 • Modulová stavebnica kovového regál.
 • Určený pre ukladanie drobného materiálu.
 • Ručné zakladanie priamym prístupom obsluhy.
 • Konštrukčné prvky sú vyrobené z pozinkovaného materiálu.
 • Výška regálov od 1972 do 5000 mm.
 • Výškové prestavenie políc po 33 mm.
 • Šírka políc 900,1200,1500 mm.
 • Hĺbka políc 320,400,500,600 mm.
 • Nosnosť políc 150-350 kg.
 • Možnosť postaviť poschodový sklad.

Prednosti regálu SUPER

 • Jednoduchá zásuvná montáž bez skrutkovania.
 • Bohaté príslušenstvo a množstvo doplnkov.
 • Prevedenie políc v 3 skupinách nosností.
 • Vysoká stabilita pevnosť a trvanlivosť.
      
Pozdĺžne nosníky

Do regálových rámov sú zavesené pozdĺžne nosníky, ktoré spolu s policovým panelom tvoria policu regálu. Pozdĺžne nosníky sú tvarované duté profily, príslušnej dĺžky, na oboch koncoch upravené pre zavesenie do perforácie stĺpika. Štandardne sa vyrába v dĺžkach 900, 1050, 1200, 1350, 1500 a 1800 mm. Nosníky sú vyrobené z pozinkovaného materiálu rôznej hrúbky. Podľa hrúbky materiálu sú nosníky rozdelené do troch skupín, označených ako S1, S2 a S3. Výška profilu nosníka je 47 a 80 mm. Pre nosníky s výškou profilu 47 mm sa používa označenie iba S1 – S3, nosníky s výškou profilu 80 mm sa značia S1G, S2G a S3G.
 
 
 Policové panely

Policové panely spolu s dvojicou nosníkov, zavesených v rámoch regálu, tvoria policu regálu. Podľa šírky police sa volí počet a rozmery policových panelov a podľa požiadavky na nosnosť a hĺbku police sa volí typ policového panelu. Panely sú vyrobené profilovaním pozinkovaného plechu. Výška profilu ovplyvňuje nosnosť panelu, preto sa panely vyrábajú v dvoch prevedeniach - s výškou profilu 12 a 25 mm, označovaných H12 a H25. Policové panely H12 sa vyrábajú pre hĺbky políc 320-700 mm, v šírkach 450, 600 a 900 mm. Policové panely H25 sa vyrábajú v šírke iba 300 mm pre hĺbky políc 400-800 mm. Policové panely H25 sa vyrábajú z plechov rôznej hrúbky. Tým je dosiahnuté ďalšieho jemnejšieho delenia skupiny H25 z hľadiska nosnosti. Označenie jednotlivých podskupín je H25 A – normálne prevedenie, H25 B – zosilnené prevedenie a H25 C – nosné prevedenie. Policové panely H25 C sa navyše vyrábajú z normálneho alebo perforovaného materiálu.
 
 
Vaňové police

Policové panely vaňových políc sú prelisované do takého tvaru, ktorý po zavesení panelov do nosníkov vytvorí vaňu pre skladovanie drobného sypaného tovaru. Nosníky vaňovej police sa zavesujú tak, aby predný nosník bol zavesený o 66 mm nižšie než zadný. Hĺbka vaňovej police v zadnej časti je 180 mm, v prednej 114 mm. Vaňové panely sa vyrábajú v šírke 300 mm. Zavesujú sa na nosníky zľava doprava tak, aby sa hrany susedných panelov prekrývali. Vnútorný priestor vaňovej police je možné deliť prepážkami. Prepážky sa inštalujú zasunutím do prelisov panelu. Je možné ich zaistiť v podlahe vyklopením jazýčku prepážky do prelisov panelu.
 
 
Presuvné deliace steny

Inštalujú sa na police s nosníkom výšky 47 mm. Sú zostavené z dvoch držiakov presuvnej prepážky – ľavého a pravého a deliaceho plechu. Držiaky presuvnej prepážky sa naklapnú na predný a zadný nosník police. Do kolmých častí držiaku sa zhora zasúva deliaci plech. Držiaky, alebo celú prepážku je možné horizontálne presunovať po polici. Držiaky je tiež možné zaistiť v podlahe prinitovaním alebo priskrutkovaním k nosníku. Deliace plechy môžu byť rovné s výškou 100 a 200 mm, alebo šikmé s výškou 200 mm v zadnej a 100 mm v prednej časti.
 
 
Držiaky etikiet
 
Držiak etikety je zavesený na nosník police a slúži k umiestneniu etikety. Držiak etikety je plastový rámček so závesom, doplnený papierovou etiketou a krycou priehľadnou fóliou. Vyrába sa v rozmere 100 x 40 mm. Držiak etikety je možné zavesiť na nosník 47 a 80 mm.


Ohrádky police

Ohrádka police vytvára na polici boxy pre ukladanie drobnejšieho voľne ložného tovaru. Je zostavená z predného a zadného čela ohrádky police a príslušného počtu prepážok ohrádky. Čelá ohrádky sú vyrábané v dvoch výškach – 100 a 200 mm. Prepážky sú buď rovné s výškou 100 mm alebo šikmé, s výškou 200 mm v zadnej a 100 mm v prednej časti. Prepážky sa zasúvajú do prelisov v čelách ohrádok. Ohrádky sa inštalujú na police. Poistka nosníka sa použije na zaistenie čela ohrádky – nosník nie je zaistený poistkou, ale čelom, ktoré fixuje i nosník.

 
Pevné prepážky police
 
Pevná prepážka delí priestor nad policou v celej svetlej výške. Prepážky sa vyrábajú vo výškach 244, 344 a 444 mm. Pre ich aplikáciu je nutné police v regálovom stĺpci inštalovať do týchto výšok. Pevná prepážka sa používa na police s nosníky o výške 47 mm. Prepážka je uchytená na štyroch závesoch, ktoré sú zakliesnené na nosníky. Závesy sa vyrábajú v dvoch prevedeniach – jednostranné a obojstranné. Závesy je možné zaistiť v polohe nitovaním alebo priskrutkovaním samoreznou skrutkou.
006005004003002001010009008007