Revízia regálov

1. Je potreba predchádzať haváriám v prípade kolízií s manipulačnou technikou, v prípade neodborného zásahu, v prípade nešetrného zaobchádzania a nedbalé starostlivosti personálu.

2. Revízia prebieha podĺa normy FEM 10.3.01 "Tolerancia a deformácie".

Revízia obnáša tieto činnosti:

  • kontrola stability, kontrola nerušenie profilov stojok a nosných častí,
  • kontrola zakladanie manipulačných jednotiek do regálov a preťažovaniu regálov,
  • vystavenie revíznej správy.

3. Plnenie revízie je kontrolované inšpekcií bezpečnosti práce v nadväznosti na § 3, Nariadenie vlády č. 101/2005 "podrobnejšie požiadavky na pracovisko a prac. prostredie".

Dopytovať cenu alebo objednať revíziu regálov môžete v tomto formulári.