Nemo

 

 L1 H1 (Razvor náprav 2513 mm)

 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_01  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_02  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_03
 FI 1009 01
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1009 02
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1009 03
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_04  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_05  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_06
 FI 1009 04
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1009 05
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1009 06
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_07  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_08  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_09
 FI 1009 07
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1009 08
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1009 09
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1009_10  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1010_01  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_1010_02
 FI 1009 10
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1010 01
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 FI 1010 02
 Š=1016 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_01  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_02  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_03
 FI 0509 01
 Š=508 H=365 V=900 mm
 FI 0509 02
 Š=508 H=365 V=900 mm
 FI 0509 03
 Š=508 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_04  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_05  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_06
 FI 0509 04
 Š=508 H=365 V=900 mm
 FI 0509 05
 Š=508 H=365 V=900 mm
 FI 0509 06
 Š=508 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_07  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_08  Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_09
 FI 0509 07
 Š=508 H=365 V=900 mm
 FI 0509 08
 Š=508 H=365 V=900 mm
 FI 0509 09
Š=508 H=365 V=900 mm
 Citroen_Nemo_L1_H1_FI_0509_10    
 FI 0509 10
 Š=508 H=365 V=900 mm
   
Aktuality - Nemo SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.