Transit Van

Príklady vybavenia vozidiel Ford Transit Van.
 

L2 H2 (Razvor náprav 3300 mm)

 EsempioTransit_TR-2415-01  EsempioTransit_TR-2415-02  EsempioTransit_TR-2415-03
 TR 2415 01
 Š=2450 H=365 V=1490 mm
 TR 2415 02
 Š=2450 H=365 V=1490 mm
 TR 2415 03
 Š=2450 H=365 V=1490 mm 
 EsempioTransit_TR-2416-01  EsempioTransit_TR-2416-02  EsempioTransit_TR-2516-01
 TR 2416 01
 Š=2450 H=365 V=1600 mm
 TR 2416 02
 Š=2450 H=365 V=1600 mm
 TR 2516 01
 Š=2540 H=365 V=1600 mm
 EsempioTransit_TR-2516-02  EsempioTransit_TR-2516-03  EsempioTransit_TR-2417-01
 TR 2516 02
 Š=2540 H=365 V=1600 mm
 TR 2516 03
 Š=2540 H=365 V=1600 mm
 TR 2417 01
 Š=2450 H=365 V=1690 mm
 EsempioTransit_TR-2417-02  EsempioTransit_TR-2417-03  EsempioTransit_TR-2417-04
 TR 2417 02
 Š=2450 H=365 V=1690 mm
 TR 2417 03
 Š=2450 H=365 V=1700 mm
 TR 2417 04
 Š=2450 H=365 V=1690 mm
 EsempioTransit_TR-1216-01  ExampleTransit_TR-1216-02  ExampleTransit_TR-1216-03
 TR 1216 01
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 TR 1216 02
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 TR 1216 03
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 EsempioTransit_TR-1216-04  EsempioTransit_TR-1216-05  EsempioTransit_TR-1216-07
 TR 1216 04
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 TR 1216 05
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 TR 1216 07
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 EsempioTransit_TR-1216-08  EsempioTransit_TR-1216-09  EsempioTransit_TR-1216-10
 TR 1216 08
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
 TR 1216 09
 Š=1225 H=365 V=1620 mm
 TR 1216 10
 Š=1225 H=445 V=1625 mm
 EsempioTransit_TR-1216-11    
 TR 1216 11
 Š=1225 H=365 V=1600 mm
   

 

 

 L3 H2 (Razvor náprav 3750 mm)

 EsempioTransit_TR-2915-01  EsempioTransit_TR-2915-02  EsempioTransit_TR-2915-03
 TR 2915 01
 Š=2958 H=365 V=1490 mm 
 TR 2915 02
 Š=2958 H=365 V=1490 mm
 TR 2915 03
 Š=2958 H=365 V=1490 mm
 EsempioTransit_TR-2916-01  EsempioTransit_TR-2916-02  EsempioTransit_TR-2916-03
 TR 2916 01
 Š=2958 H=365 V=1600 mm
 TR 2916 02
 Š=2958 H=365 V=1600 mm
 TR 2916 03
 Š=2958 H=365 V=1600 mm
 EsempioTransit_TR-2916-04  EsempioTransit_TR-2916-05  EsempioTransit_TR-2917-01
 TR 2916 04
 Š=2958 H=365 V=1600 mm
 TR 2916 05
 Š=2958 H=365 V=1600 mm
 TR 2917 01
 Š=2958 H=365 V=1690 mm
 EsempioTransit_TR-2917-02  EsempioTransit_TR-2917-03  EsempioTransit_TR-2917-04
 TR 2917 02
 Š=2958 H=365 V=1690 mm
 TR 2917 03
 Š=2958 H=365 V=1690 mm
 TR 2917 04
 Š=2958 H=365 V=1700 mm
 EsempioTransit_TR-1716-01  EsempioTransit_TR-1716-02  ExampleTransit_TR-1716-03
 TR 1716 01
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 TR 1716 02
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 TR 1716 03
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 EsempioTransit_TR-1716-04  EsempioTransit_TR-1716-05  ExampleTransit_TR-1716-06
 TR 1716 04
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 TR 1716 05
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 TR 1716 06
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 EsempioTransit_TR-1716-07  EsempioTransit_TR-1716-08  ExampleTransit_TR-1716-09
 TR 1716 07
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 TR 1716 08
 Š=1733 H=365 V=1620 mm
 TR 1716 09
 Š=1733 H=365 V=1600 mm
 ExampleTransit_TR-1716-10    
 TR 1716 10
 Š=1733 H=445 V=1625 mm
   

 

Aktuality - Transit Van SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.