Transporter

Príklady vybavenia vozidiel Volkswagen Transporter.
 

L1 H1 - H2 Short (Razvor náprav 3000 mm)

 Example_TS-1912-01  Example_TS-1912-02  Example_TS-1912-03
 TS 1912 01
 Š=1942 H=365 V=1290 mm
 TS 1912 02
 Š=1942 H=365 V=1290 mm
 TS 1912 03
 Š=1942 H=365 V=1290 mm
 Example_TS-1912-04  Example_TS-1912-05  Example_TS-1912-06
 TS 1912 04
 Š=1942 H=365 V=1290 mm
 TS 1912 05
 Š=1942 H=365 V=1290 mm
 TS 1912 06
 Š=1942 H=365 V=1290 mm
 Example_TS-1912-07  Example_TS-1912-08  Example_TS-1912-09
 TS 1912 07
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 TS 1912 08
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 TS 1912 09
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1912-10  Example_TS-1912-11  Example_TS-1912-12
 TS 1912 10
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 TS 1912 11
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 TS 1912 12
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1912-13  Example_TS-1912-14  Example_TS-1912-15
 TS 1912 13
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 TS 1912 14
 Š=1942 H=365 V=1200 mm
 TS 1912 15
 Š=1942 H=365 V=1240 mm
 Example_TS-1912-16  Example_TS-1912-17  Example_TS-1912-18
 TS 1912 16
 Š=1942 H=365 V=1250 mm
 TS 1912 17
 Š=1942 H=365 V=1250 mm
 TS 1912 18
 Š=1942 H=365 V=1250 mm
 Example_TS-1012-01  Example_TS-1012-02  Example_TS-1012-03
 TS 1012 01
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 02
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 03
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1012-04  Example_TS-1012-05  Example_TS-1012-06
 TS 1012 04
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 05
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 06
 Š=1016 H=365 V=1180 mm
 Example_TS-1012-07  Example_TS-1012-08  Example_TS-1012-09
 TS 1012 07
 Š=1016 H=365 V=1290 mm
 TS 1012 08
 Š=1016 H=365 V=1240 mm
 TS 1012 09
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1012-10  Example_TS-1012-11  Example_TS-1012-12
 TS 1012 10
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 11
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 12
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1012-13  Example_TS-1012-14  Example_TS-1012-15
 TS 1012 13
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 14
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 TS 1012 15
 Š=1016 H=265 V=1200 mm

 

 

L2 H1 - H2 Long (Razvor náprav 3400 mm)

 Example_TS-2212-01  Example_TS-2212-02  Example_TS-2212-03
 TS 2212 01
 Š=2241 H=365 V=1290 mm
 TS 2212 02
 Š=2241 H=365 V=1290 mm
 TS 2212 03
 Š=2241 H=365 V=1290 mm
 Example_TS-2212-04  Example_TS-2212-05  Example_TS-2212-06
 TS 2212 04
 Š=2241 H=365 V=1290 mm
 TS 2212 05
 Š=2241 H=365 V=1290 mm
 TS 2212 06
 Š=2241 H=365 V=1290 mm
 Example_TS-2412-01  Example_TS-2412-02  Example_TS-2412-03
 TS 2412 01
 Š=2450 H=365 V=1200 mm
 TS 2412 02
 Š=2450 H=365 V=1200 mm
 TS 2412 03
 Š=2450 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-2412-04  Example_TS-2412-05  Example_TS-2412-06
 TS 2412 04
 Š=2450 H=365 V=1250 mm
 TS 2412 05
 Š=2450 H=365 V=1250 mm
 TS 2412 06
 Š=2450 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1212-01  Example_TS-1212-02  Example_TS-1212-03
 TS 1212 01
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 TS 1212 02
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 TS 1212 03
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1212-04  Example_TS-1212-05  Example_TS-1212-06
 TS 1212 04
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 TS 1212 05
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 TS 1212 06
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1212-07  Example_TS-1212-08  Example_TS-1212-09
 TS 1212 07
 Š=1225 H=365 V=1180 mm
 TS 1212 08
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 TS 1212 09
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
 Example_TS-1212-10    
 TS 1212 10
 Š=1225 H=365 V=1200 mm
   
Aktuality - Transporter SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.