Caddy

Príklady vybavenia vozidiel Volkswagen Caddy.
 

L1 H1 (Razvor náprav 2682 mm)

 Example_CA-1209-01  Example_CA-1209-02  Example_CA-1209-03
 CA 1209 01
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 02
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 03
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 Example_CA-1209-04  Example_CA-1209-05  Example_CA-1209-06
 CA 1209 04
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 05
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 06
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 Example_CA-1209-07  Example_CA-1209-08  Example_CA-1209-09
 CA 1209 07
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 08
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 09
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 Example_CA-1209-10  Example_CA-1209-11  Example_CA-1209-12
 CA 1209 10
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 11
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 12
 Š=1225 H=365 V=950 mm
 Example_CA-1209-13  Example_CA-1209-14  Example_CA-1209-15
 CA 1209 13
 Š=1225 H=365 V=950 mm
 CA 1209 14
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 15
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 Example_CA-1209-16  Example_CA-1210-01  Example_CA-1210-02
 CA 1209 16
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1210 01
 Š=1225 H=365 V=1020 mm
 CA 1210 02
 Š=1225 H=365 V=1080 mm
 Example_CA-0709-01  Example_CA-0709-02  Example_CA-0709-03
 CA 0709 01
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 02
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 03
 Š=717 H=365 V=900 mm
 Example_CA-0709-04  Example_CA-0709-05  Example_CA-0709-06
 CA 0709 04
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 05
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 06
 Š=717 H=365 V=900 mm
 Example_CA-0709-07  Example_CA-0709-08  Example_CA-0709-09
 CA 0709 07
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 08
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 09
 Š=717 H=365 V=900 mm
 Example_CA-0709-10  Example_CA-0709-11  Example_CA-0709-12
 CA 0709 10
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0709 11
 Š=717 H=365 V=850 mm
 CA 0709 12
 Š=717 H=365 V=900 mm
 Example_CA-0709-13  Example_CA-0710-01  Example_CA-0710-02
 CA 0709 13
 Š=717 H=365 V=900 mm
 CA 0710 01
 Š=717 H=365 V=1020 mm
 CA 0710 02
 Š=717 H=365 V=1090 mm
 

L2 H1 Maxi (Razvor náprav 3006 mm)

 Example_CA-1709-01  Example_CA-1709-02  Example_CA-1709-03
 CA 1709 01
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 CA 1709 02
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 CA 1709 03
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 Example_CA-1709-04  Example_CA-1709-05  Example_CA-1709-06
 CA 1709 04
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 CA 1709 05
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 CA 1709 06
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 Example_CA-1709-07  Example_CA-1709-07  Example_CA-1710-01
 CA 1709 07
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 CA 1709 08
 Š=1733 H=365 V=900 mm
 CA 1710 01
 Š=1733 H=365 V=1050 mm
 Example_CA-1710-02  Example_CA-1710-03  Example_CA-1710-04
 CA 1710 02
 Š=1733 H=365 V=1050 mm
 CA 1710 03
 Š=1733 H=365 V=1050 mm
 CA 1710 04
 Š=1733 H=365 V=1050 mm
Example_CA-1209-21 Example_CA-1209-22 Example_CA-1209-23
 CA 1209 21
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 22
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 23
 Š=1225 H=365 V=900 mm
Example_CA-1209-24 Example_CA-1209-25 Example_CA-1209-26
 CA 1209 24
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 25
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 26
 Š=1225 H=365 V=900 mm
Example_CA-1209-27 Example_CA-1209-28 Example_CA-1209-29
 CA 1209 27
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 28
 Š=1225 H=365 V=900 mm
 CA 1209 29
 Š=1225 H=365 V=900 mm
Example_CA-1210-21    
 CA 1210 21
 Š=1225 H=365 V=1000 mm
   

 

Aktuality - Caddy SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.