Crafter

Príklady vybavenia vozidiel Volkswagen Crafter 2017. Ďalšie riešenia (rady Professional a Mobile) nájdete v katalógu vyššie.
 

L1 H1 Short (Razvor náprav 3250 mm)

 Example_SP-2215-01  Example_SP-2215-02  Example_SP-2215-03
 SP 2215 01
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 SP 2215 02
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 SP 2215 03
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2215-04  Example_SP-2215-05  Example_SP-2215-06
 SP 2215 04
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 SP 2215 05
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 SP 2215 06
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2215-07  Example_SP-2215-08  Example_SP-2215-09
 SP 2215 07
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 SP 2215 08
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 SP 2215 09
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-2215-10  Example_SP-2215-11  Example_SP-2215-12
 SP 2215 10
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 SP 2215 11
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 SP 2215 12
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1015-01  Example_SP-1015-02  Example_SP-1015-03
 SP 1015 01
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 02
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 03
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1015-04  Example_SP-1015-05  Example_SP-1015-07
 SP 1015 04
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 05
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 07
 Š=1016 H=365 V=1420 mm
 Example_SP-1015-08  Example_SP-1015-09  Example_SP-1015-11
 SP 1015 08
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 09
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 11
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1015-12    
 SP 1015 12
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
   
 

L2 H1 Medium (Razvor náprav 3665 mm)

 Example_SP-2715-01  Example_SP-2715-02  Example_SP-2715-03
 SP 2715 01
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 02
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 03
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2715-04  Example_SP-2715-05  Example_SP-2715-06
 SP 2715 04
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 05
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 06
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2715-07  Example_SP-2715-08  Example_SP-2715-09
 SP 2715 07
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 08
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 09
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-2715-10  Example_SP-2715-11  Example_SP-2715-12
 SP 2715 10
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 11
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 12
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
Example_SP-1215-01 Example_SP-1215-02 Example_SP-1215-03
 SP 1215 01
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 02
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
SP 1215 03
Š=1225 H=365 V=1500 mm
Example_SP-1215-04 Example_SP-1215-05 Example_SP-1215-07
 SP 1215 04
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 05
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 07
 Š=1225 H=365 V=1420 mm
Example_SP-1215-08 Example_SP-1215-09 Example_SP-1515-01
 SP 1215 08
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 09
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1515 01
 Š=1524 H=365 V=1500 mm
Example_SP-1515-02    
 SP 1515 02
 Š=1524 H=365 V=1500 mm
   

 

 

L2 H2 - H3 Medium (Razvor náprav 3665 mm)

 Example_SP-2717-01  Example_SP-2717-02  Example_SP-2717-03
 SP 2717 01
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 02
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 03
 Š=2749 H=365 V=1690 mm 
 Example_SP-2717-04  Example_SP-2717-05  Example_SP-2717-06
 SP 2717 04
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 05
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 06
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 Example_SP-2717-07  Example_SP-2717-08  Example_SP-2717-09
 SP 2717 07
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 08
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 09
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 Example_SP-2717-10  Example_SP-2717-11  Example_SP-2717-12
 SP 2717 10
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 11
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 12
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
Example_SP-1217-01 Example_SP-1217-02 Example_SP-1217-03
 SP 1217 01
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 02
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 03
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
Example_SP-1217-04 Example_SP-1217-05 Example_SP-1217-07
 SP 1217 04
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 05
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 07
 Š=1225 H=445 V=1725 mm
Example_SP-1217-08 Example_SP-1217-09 Example_SP-1517-01
 SP 1217 08
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 09
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1517 01
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
Example_SP-1517-02    
 SP 1517 02
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
   

 

 

Safety L3 H2 (Razvor náprav 3640 mm)

 CR-2716-01-768x528  CR-2716-02-768x528  CR-2716-03-768x528
 CR 2716 01
 Š=2749 H=365 V=1590 mm
 CR 2716 02
 Š=2749 H=365 V=1590 mm
 CR 2716 03
 Š=2749 H=365 V=1550 mm 
 CR-2716-04-768x528  CR-2716-05-768x528  CR-2716-06-768x528
 CR 2716 04
 Š=2749 H=365 V=1550 mm
 CR 2716 05
 Š=2749 H=365 V=1590 mm
 CR 2716 06
 Š=2749 H=365 V=1590 mm
 CR-1516-01-768x528  CR-1516-02-768x528  CR-1516-03-768x528
 CR 1516 01
 Š=1524 H=365 V=1600 mm
 CR 1516 02
 Š=1524 H=365 V=1600 mm
 CR 1516 03
 Š=1524 H=365 V=1600 mm
 CR-1516-04-768x528  CR-1516-05-768x528  
 CR 1516 04
 Š=1524 H=365 V=1600 mm
 CR 1516 05
 Š=1524 H=365 V=1600 mm
 

 

 

Safety L3 H3 (Razvor náprav 3640 mm)

 CR-2717-01  CR-2717-02  CR-2717-03
 CR 2717 01
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 CR 2717 02
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 CR 2717 03
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 CR-2717-04  CR-2717-05  CR-2717-06
 CR 2717 04
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 CR 2717 05
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 CR 2717 06
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 CR-1517-01  CR-1517-02  CR-1517-03
 CR 1517 01
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
 CR 1517 02
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
 CR 1517 03
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
 CR-1517-04  CR-1517-05  
 CR 1517 04
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
 CR 1517 05
 Š=1524 H=445 V=1800 mm
 

 

 

Safety L4 H3 (Razvor náprav 4490 mm)

 CR-3717-01-768x528  CR-3717-02-768x528  CR-3717-03-768x528
 CR 3717 01
 Š=3708 H=365 V=1690 mm
 CR 3717 02
 Š=3708 H=365 V=1690 mm
 CR 3717 03
 Š=3708 H=365 V=1690 mm
 CR-3717-04-768x528  CR-1016-01-768x528  CR-1016-02-768x528
 CR 3717 04
 Š=3708 H=365 V=1690 mm
 CR 1016 01
 Š=1010 H=445 V=1625 mm
 CR 1016 02
 Š=1010 H=445 V=1600 mm
 CR-2017-01-768x528  CR-2017-02-768x528  CR-2017-03-768x528
 CR 2017 01
 Š=2032 H=365 V=1700 mm
 CR 2017 02
 Š=2032 H=365 V=1700 mm
 CR 2017 03
 Š=2032 H=365 V=1700 mm
 CR-2017-04-768x528  CR-2017-05-768x528  
 CR 2017 04
 Š=2032 H=365 V=1700 mm
 CR 2017 05
 Š=2032 H=365 V=1700 mm
 

 

Aktuality - Crafter SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.