Sprinter

Príklady vybavenia vozidiel Mercedes Benz Sprinter 2006.
 
L1 H1 (Razvor náprav 3250 mm)
 
 Example_SP-2215-01  Example_SP-2215-02  Example_SP-2215-03
 SP 2215 01
 Š=2241 D=365 H=1540 mm
 SP 2215 02
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 SP 2215 03
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2215-04  Example_SP-2215-05  Example_SP-2215-06
 SP 2215 04
 Š=2241 D=365 H=1540 mm
 SP 2215 05
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 SP 2215 06
 Š=2241 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2215-07  Example_SP-2215-08  Example_SP-2215-09
 SP 2215 07
 Š=2241 D=365 H=1500 mm
 SP 2215 08
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 SP 2215 09
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-2215-10  Example_SP-2215-11  Example_SP-2215-12
 SP 2215 10
 Š=2241 D=365 H=1500 mm
 SP 2215 11
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 SP 2215 12
 Š=2241 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1015-01  Example_SP-1015-02  Example_SP-1015-03
 SP 1015 01
 Š=1016 D=365 H=1500 mm
 SP 1015 02
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 03
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1015-04  Example_SP-1015-05  Example_SP-1015-07
 SP 1015 04
 Š=1016 D=365 H=1500 mm
 SP 1015 05
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 07
 Š=1016 H=365 V=1420 mm
 Example_SP-1015-08  Example_SP-1015-09  Example_SP-1015-11
 SP 1015 08
 Š=1016 D=365 H=1500 mm
 SP 1015 09
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 SP 1015 11
 Š=1016 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1015-12    
 SP 1015 12
 Š=1016 D=365 H=1500 mm
   
 

L2 H1 (Razvor náprav 3665 mm)

 Example_SP-2715-01  Example_SP-2715-02  Example_SP-2715-03
 SP 2715 01
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 02
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 03
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2715-04  Example_SP-2715-05  Example_SP-2715-06
 SP 2715 04
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 05
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 SP 2715 06
 Š=2749 H=365 V=1540 mm
 Example_SP-2715-07  Example_SP-2715-08  Example_SP-2715-09
 SP 2715 07
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 08
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 09
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-2715-10  Example_SP-2715-11  Example_SP-2715-12
 SP 2715 10
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 11
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 SP 2715 12
 Š=2749 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1215-01  Example_SP-1215-02  Example_SP-1215-03
 SP 1215 01
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 02
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 03
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1215-04  Example_SP-1215-05  Example_SP-1215-07
 SP 1215 04
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 05
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 07
 Š=1225 H=365 V=1420 mm
 Example_SP-1215-08  Example_SP-1215-09  Example_SP-1515-01
 SP 1215 08
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1215 09
 Š=1225 H=365 V=1500 mm
 SP 1515 01
 Š=1524 H=365 V=1500 mm
 Example_SP-1515-02    
 SP 1515 02
 Š=1524 H=365 V=1500 mm
   

 

 

L2 H2 – H3 (Razvor náprav 3665 mm)

 Example_SP-2717-01  Example_SP-2717-02  Example_SP-2717-03
 SP 2717 01
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 02
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 03
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 Example_SP-2717-04  Example_SP-2717-05  Example_SP-2717-06
 SP 2717 04
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 05
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 SP 2717 06
 Š=2749 H=365 V=1690 mm
 Example_SP-2717-07  Example_SP-2717-08  Example_SP-2717-09
 SP 2717 07
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 08
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 09
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 Example_SP-2717-10  Example_SP-2717-11  Example_SP-2717-12
 SP 2717 10
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 11
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 SP 2717 12
 Š=2749 H=365 V=1700 mm
 Example_SP-1217-01  Example_SP-1217-02  Example_SP-1217-03
 SP 1217 01
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 02
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 03
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 Example_SP-1217-04  Example_SP-1217-05  Example_SP-1217-07
 SP 1217 04
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 05
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 07
 Š=1225 H=445 V=1725 mm
 Example_SP-1217-08  Example_SP-1217-09  Example_SP-1517-01
 SP 1217 08
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1217 09
 Š=1225 H=365 V=1700 mm
 SP 1517 01
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
 Example_SP-1517-02    
 SP 1517 02
 Š=1524 H=365 V=1700 mm
   
Aktuality - Sprinter SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.