Vito

Príklady vybavenia vozidiel Mercedes Benz Vito 2010.
 

L1 H1 Compact (Razvor náprav 3200 mm)

 Esempio_VT-1712-01  Esempio_VT-1712-02  Esempio_VT-1712-03
 VT 1712 01
 Š=1733 H=365 V=1190 mm
VT 1712 02
 Š=1733 H=365 V=1190 mm 
 VT 1712 03
 Š=1733 H=365 V=1190 mm
 Esempio_VT-1712-04  Esempio_VT-1712-05  Esempio_VT-1712-06
 VT 1712 04
 Š=1733 H=365 V=1190 mm
 VT 1712 05
 Š=1733 H=365 V=1190 mm
 VT 1712 06
 Š=1733 H=365 V=1190 mm
 Esempio_VT-1712-07  Esempio_VT-1712-08  Esempio_VT-1712-09
 VT 1712 07
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 VT 1712 08
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 VT 1712 09
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1712-10  Esempio_VT-1712-11  Esempio_VT-1712-12
 VT 1712 10
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 VT 1712 11
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 VT 1712 12
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1712-13  Esempio_VT-1712-14  Esempio_VT-1712-15
 VT 1712 13
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 VT 1712 14
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 VT 1712 15
 Š=1733 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1712-16  Esempio_VT-1012-21  Esempio_VT-1012-22
 VT 1712 16
 Š=1733 H=365 V=1180 mm
 VT 1012 21
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 22
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1012-23  Example_VT-1012-24  Example_VT-1012-25
 VT 1012 23
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 24
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 VT 1012 25
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 Example_VT-1012-26  Example_VT-1012-27  Esempio_VT-1012-28
  VT 1012 26
 Š=1016 H=365 V=1180 mm
 VT 1012 27
 Š=1016 H=365 V=1190 mm
 VT 1012 28
 Š=1016 H=365 V=1180 mm
 Esempio_VT-1012-29  Esempio_VT-1012-30  Esempio_VT-1012-31
 VT 1012 29
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
  VT 1012 30
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 31
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1012-32  Esempio_VT-1012-33  Esempio_VT-1012-34
 VT 1012 32
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 33
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 34
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1012-35    
 VT 1012 35
 Š=1016 H=265 V=1150 mm
   

 

 
L1L H1 Long (Razvor náprav 3200 mm)
 
 Esempio_VT-2012-01  Esempio_VT-2012-02  Esempio_VT-2012-03
 VT 2012 01
 Š=2032 H=365 V=1190 mm
 VT 2012 02
 Š=2032 H=365 V=1190 mm
 VT 2012 03
 Š=2032 H=365 V=1190 mm
 Esempio_VT-2012-04  Esempio_VT-2012-05  Esempio_VT-2012-06
 VT 2012 04
 Š=2032 H=365 V=1190 mm
 VT 2012 05
 Š=2032 H=365 V=1190 mm
 VT 2012 06
 Š=2032 H=365 V=1190 mm
 Esempio_VT-2012-07  Esempio_VT-2012-08  Esempio_VT-2012-09
 VT 2012 07
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 VT 2012 08
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 VT 2012 09
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-2012-10  Esempio_VT-2012-11  Esempio_VT-2012-12
 VT 2012 10
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 VT 2012 11
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 VT 2012 12
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-2012-13  Esempio_VT-2012-14  Esempio_VT-2012-15
 VT 2012 13
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 VT 2012 14
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 VT 2012 15
 Š=2032 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-2012-16  Esempio_VT-1012-01  Esempio_VT-1012-02
 VT 2012 16
 Š=2032 H=365 V=1180 mm
 VT 1012 01
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 02
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1012-03  Example_VT-1012-04  Example_VT-1012-05
 VT 1012 03
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 04
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 VT 1012 05
 Š=1016 H=365 V=1200 mm
 Example_VT-1012-06  Example_VT-1012-07  Esempio_VT-1012-08
 VT 1012 06
 Š=1016 H=365 V=1180 mm
 VT 1012 07
 Š=1016 H=365 V=1190 mm
 VT 1012 08
 Š=1016 H=365 V=1180 mm
 Esempio_VT-1012-09  Esempio_VT-1012-10  Esempio_VT-1012-11
 VT 1012 09
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 10
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 11
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1012-12  Esempio_VT-1012-13  Esempio_VT-1012-14
 VT 1012 12
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 13
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 VT 1012 14
 Š=1016 H=365 V=1150 mm
 Esempio_VT-1012-15    
 VT 1012 15
 Š=1016 H=265 V=1150 mm
   
Aktuality - Vito SK
Žiadne články nie sú k dispozícii.